Postupak izdavanja elektronskih sertifikata korisnicima
     
  Postoje različiti postupci izdavanja sertifikata:
 1. Izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis - pripadnici pravnog lica ili državnog organa
   
 2. Izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis - fizičko lice
   
 3. Izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat
   
 4. Izdavanje serverskog sertifikata za elektronsko potpisivanje
   
Bez obzira na to da li je sertifikat korisniku izdat kao pripadniku pravnog lica ili kao fizičkom licu, kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis može da se koristi za rad na elektronskim servisima državnih organa. Ako korisnik ima mogućnost da plati sertifikat gotovinom u pošti ili banci, bez obzira na to da li će sertifikat koristiti za lične potrebe ili za rad u okviru pravnog lica, jednostavnije i brže je da kupi sertifikat kao fizičko lice.

Kvalifikovani sertifikati se izdaju na karticama ili USB tokenima. Više informacija o medijima možete da pogledate ovde.

Plaćanje usluge zavisi od toga u kom svojstvu je podnet zahtev. Više informacija o plaćanju pogledajte ovde.