Kontakti
     
  Javno preduzeće "Pošta Srbije"
ul. Takovska 2, 11000 Beograd, Srbija

Sertifikaciono telo Pošte
ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd, Srbija
Faks: 011/3651-412

Kontakt centar: 011/3607-755

Radno vreme Sertifikacionog tela Pošte sa korisnicima je radnim danima od 8 do 15 časova.

Zaposleni zaduženi za Ugovore sa pravnim licima:
ceppugovori@posta.rs

Zaposleni koji izdaju Predračune i Račune:
naplatasertifikata@posta.rs

Zaposleni zaduženi za obradu Zahteva fizičkih lica:
ceppfizickalica@posta.rs

Zaposleni zaduženi za dodelu novog PIN-a (lozinke) i za deblokadu kartice/tokena:
cepplozinke@posta.rs

Marketing i prodaja:
cepp@posta.rs

Tehnička podrška:
ca-podrska@ca.posta.rs

Prihvatanje Zahteva za promenu statusa elektronskog sertifikata:
ca@ca.posta.rs