Linkovi
     
 
 1. Provera ispravnosti instalacije sertifikata, uz neophodan unos lozinke smart kartice/USB tokena:

  https://ra-front.ca.posta.rs/test/provera_ispravnosti.aspx

  Ako se korisnik uspešno prijavi na navedenu adresu (poruka: "Uspešno ste se prijavili vašim elektronskim sertifikatom. Na vašem računaru je ispravno izvršena instalacija sertifikata."), a ima problem sa korišćenjem svog elektronskog sertifikata u okviru nekog elektronskog servisa (Poreska uprava, CROSO, Portal e-Uprave, Uprava carina, Agencija za privredne registre...), korisnik treba da se za rešavanje problema obrati instituciji koja pruža taj elektronski servis.

  Ako korisnik ne može da se prijavi na navedenu adresu, razlozi mogu da budu sledeći: nije instalisan klijentski softver A.E.T. SafeSign na računaru korisnika, smart kartica nije stavljena u čitač kartica, USB token nije stavljen u USB port računara, smart kartica (USB token) je blokirana, obrisan je sertifikat korisnika i/ili pripadajući tajni (privatni) ključ sa smart kartice (USB tokena), sertifikat je opozvan ili je suspendovan, sertifikat je istekao, sertifikat se nije iskopirao sa smart kartice (USB tokena) u skladište sertifikata Microsoft Internet Explorer-a, sertifikat nije izdalo Sertifikaciono telo Pošte.

 2. Provera opozvanosti elektronskog sertifikata:

  https://ra-front.ca.posta.rs/Posta/provera-opozvanosti-sertifikata.aspx

 3. Provera datuma isticanja elektronskog sertifikata:
  (Samo za elektronske sertifikate izdate posle 15.1.2020. godine)

  https://ra-front.ca.posta.rs/Posta/provera-datuma-isticanja.aspx

 4. Provera statusa zahteva:

  https://ra-front.ca.posta.rs/Posta/provera-statusa-zahteva.aspx