Cenovnik
     
 
Tabela 1. Kvalifikovani elektronski sertifikati za elektronski potpis (u cenama je sadržan porez)
RB
Vrsta sertifikata
Broj sertifikata
Cena po sertifikatu (u dinarima), za period korišćenja sertifikata od ...
3 godine
5 godina
1
Kvalifikovani elektronski sertifikat na USB tokenu
1
5.430,00
6.360,00
2
Kvalifikovani elektronski sertifikat na smart kartici i čitač
1
5.460,00
6.390,00
3
Kvalifikovani elektronski sertifikat na smart kartici
1
4.470,00
5.280,00
 
Tabela 2. Kvalifikovani elektronski sertifikati za elektronski pečat (u cenama je sadržan porez)
RB
Vrsta sertifikata
Broj sertifikata
Cena po sertifikatu (u dinarima), za period korišćenja sertifikata od ...
1 godine
2 godine
3 godine
4 godine
5 godina
1
Kvalifikovani elektronski sertifikat za elektronski pečat na zahtevanom mediju
1
12.000,00
24.000,00
36.000,00
48.000,00
60.000,00
2
Kvalifikovani elektronski sertifikat za elektronski pečat na HSM uređaju korisnika
1
24.000,00
48.000,00
72.000,00
96.000,00
120.000,00
 
Tabela 3. Elektronski sertifikati za autentifikaciju i šifrovanje (u cenama je sadržan porez)
RB
Vrsta sertifikata
Broj sertifikata
Cena po sertifikatu (u dinarima), za period korišćenja sertifikata od ...
3 godine
5 godina
1
Elektronski sertifikat na USB tokenu
1
4.560,00
4.950,00
2
Elektronski sertifikat na smart kartici i čitač
1
4.590,00
4.950,00
3
Elektronski sertifikat na smart kartici
1
3.420,00
3.840,00
 
Tabela 4. Serverski elektronski sertifikat (u cenama je sadržan porez)
RB
Vrsta sertifikata
Broj sertifikata
Cena po sertifikatu (u dinarima), za period korišćenja sertifikata od ...
1 godine
2 godine
3 godine
4 godine
5 godina
1
Serverski elektronski sertifikat za elektronsko potpisivanje 1
12.000,00
24.000,00
36.000,00
48.000,00
60.000,00
 
Tabela 5. TSA elektronski sertifikat za Timestamp server (u ceni je sadržan porez)
RB
Vrsta sertifikata
Broj sertifikata
Cena po sertifikatu (u dinarima), za period korišćenja sertifikata od 6 godina, a privatnog ključa do maksimalno jedne (1) godine
1
TSA elektronski sertifikat za Timestamp server 1
45.000,00
 
Tabela 6. Vremenski žig sa PREPAID modelom naplate (cene su u dinarima i u njima je sadržan porez)
Model naplate
Broj žigova u paketu
Pojedinačna cena žiga
Cena Paketa
PREPAID
200
8,00
1.600,00
500
7,00
3.500,00
1.000
6,00
6.000,00
5.000
5,00
25.000,00
10.000
4,00
40.000,00
 
Svi PREPAID paketi imaju vremensko ograničenje od jedne (1) godine, od dana aktivacije paketa.
 
Tabela 7. Vremenski žig sa POSTPAID modelom naplate (cene su u dinarima i u njima je sadržan porez)
Model naplate
Granice opsega
Pojedinačna cena žiga
Minimalni mesečni iznos za naplatu
POSTPAID
od 0 do 1.000
 
4.000,00
od 1.001 do 5.000
4,00
prema potrošnji
od 5.001 do 10.000
3,00
prema potrošnji
od 10.001 do 50.000
2,00
prema potrošnji
od 50.001 do 100.000
1,50
prema potrošnji
od 100.001 do 200.000
1,00
prema potrošnji
od 200.001 do 500.000
0,80
prema potrošnji
preko 500.000
0,60
prema potrošnji
 
Napomena za sve modele naplate vremenskih žigova: U cenu za pravno lice uračunato je otvaranje jednog administratorskog naloga koji ima mogućnost da kreira korisničke naloge za zaposlene iz svog pravnog lica ili jednog korisničkog naloga. Otvaranje dodatnih administratorskih ili korisničkih naloga od strane zaposlenih iz Sertifikacionog tela Pošte, naplaćuje se po ceni od 120,00 dinara po jednom nalogu.
 
Tabela 8. Dodatne usluge (u ceni je sadržan porez)
RB
Usluga
Broj usluga
Cena po jedinici usluge (u dinarima)
1
Deblokada smart kartice/USB tokena, izdavanje i dostava nove lozinke 1
570,00
 
 
Cenovnik se primenjuje od 22. marta 2022. godine.