Sertifikati CA servera
     
  Novi sertifikat ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte ("Pošta Srbije CA Root"):
  1. DER binarni format.
  2. Base 64 (PEM) format.
Serijski broj sertifikata 5A:BC:90:28:C3:1E:2F:4A:40
Polje "Subject" CN = Pošta Srbije CA Root, O = Javno preduzeće Pošta Srbije, Organization Identifier (2.5.4.97) = VATRS-100002803, L = Beograd, C = RS
Rok važnosti od 23.04.2019. do 23.04.2044.
Hash vrednost SHA-1 F2:E8:8F:59:78:62:C4:90:F3:6C:38:47:4C:51:CC:33:8D:CD:FB:0D
Hash vrednost MD5 92:AF:76:C9:42:95:8A:2A:6F:71:8D:01:53:BB:34:35

Novi sertifikat izdavačkog (produkcionog) CA servera Sertifikacionog tela Pošte ("Pošta Srbije CA 1"):

  1. DER binarni format.
  2. Base 64 (PEM) format.
Serijski broj sertifikata 45:84:6B:01:84:86:B4:66:F3
Polje "Subject" CN = Pošta Srbije CA 1, O = Javno preduzeće Pošta Srbije, Organization Identifier (2.5.4.97) = VATRS-100002803, L = Beograd, C = RS
Rok važnosti od 23.04.2019. do 23.04.2044.
Hash vrednost SHA-1 AA:91:57:D6:19:84:51:53:B7:2D:73:FB:56:F2:05:4A:92:0B:52:9F
Hash vrednost MD5 9C:9A:FB:45:59:8B:F2:71:66:5E:4E:C6:20:B6:BE:D2

Sertifikat ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte ("Posta CA Root"):

  1. DER binarni format.
  2. Base 64 (PEM) format.
Serijski broj sertifikata 48:FC:7E:F5
Polje "Subject" CN = Posta CA Root, CN = AIA, CN = Public Key Services, CN = Services, CN = Configuration, DC = ca, DC = posta, DC = rs
Rok važnosti od 20.10.2008. do 20.10.2028.
Hash vrednost SHA-1 D6:BF:79:94:F4:2B:E5:FA:29:DA:0B:D7:58:7B:59:1F:47:A4:4F:22
Hash vrednost MD5 18:02:B0:01:27:03:6A:19:1B:32:3B:83:DE:9A:A9:85

Sertifikat izdavačkog (produkcionog) CA servera Sertifikacionog tela Pošte ("Posta CA 1"):

  1. DER binarni format.
  2. Base 64 (PEM) format.
Serijski broj sertifikata 48:FC:7F:2C
Polje "Subject" CN = Posta CA 1, CN = AIA, CN = Public Key Services, CN = Services, CN = Configuration, DC = ca, DC = posta, DC = rs
Rok važnosti od 20.10.2008. do 15.10.2028.
Hash vrednost SHA-1 F0:41:78:C0:5C:F7:C0:F2:D1:30:BB:90:6E:8E:F9:9B:26:C5:20:EF
Hash vrednost MD5 36:CC:F4:0B:B1:69:47:BE:CD:AF:55:50:A2:64:F1:60