Video uputstva
     
 

1. Uputstvo za instalaciju kvalifikovanog elektronskog sertifikata2. Uputstvo za proveru ispravnosti instalacije3. Uputstvo za podešavanje Adobe Reader DC i potpisivanje PDF4. Uputstvo za podešavanje Firefox5. Uputstvo za rešavanje problema6. Uputstvo kako proveriti JIK