Dokumentacija
     
 
Tabela 1. Zakoni i podzakonska akta
RB
Naslov dokumenta
PDF
Veličina
(KB)

1

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 94/2017)

PDF

122

2

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju kvalifikovani elektronski sertifikati ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018 i 81/2018)

PDF

44

3

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018, 3/2020 i 87/2020)

PDF

33

4

Pravilnik o izdavanju vremenskog žiga ("Sl. glasnik RS", br. 112/2009)

PDF

114

 
Tabela 2. Opšta interna pravila pružanja usluge sertifikacije Sertifikacionog tela Pošte
RB
Naslov dokumenta
Verzija
PDF
Veličina
(KB)

1

Opšti uslovi za pružanje usluge izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Opšti uslovi su objavljeni u "Službenom PTT glasniku", broj 1307, 7.1.2020. godine.

1.1

PDF

145

2

Politika sertifikacije Sertifikacionog tela Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd za kvalifikovane elektronske sertifikate sa novog sistema (Certificate Policy - CP). Politika sertifikacije je objavljena u "Službenom PTT glasniku", broj 1307, 7.1.2020. godine.

1.1

PDF

272

3

Praktična pravila pružanja usluge sertifikacije Sertifikacionog tela Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd za kvalifikovane elektronske sertifikate sa novog sistema (Certification Practices Statement - CPS). Praktična pravila su objavljena u "Službenom PTT glasniku", broj 1307, 7.1.2020. godine.

1.1

PDF

595

4

Politika izdavanja vremenskog žiga Javnog preduzeća "Pošta Srbije" kao izdavaoca vremenskog žiga (Time-Stamp Policy). Politika je objavljena u "Službenom PTT glasniku", broj 1019, 1.12.2015. godine.

 

PDF

178

 
Tabela 3. Zahtevi i Ugovori
RB
Naslov dokumenta
Verzija
Word
Veličina
(KB)
PDF
Veličina
(KB)

1

Zahtev za deblokadu smart kartice/USB tokena, izdavanje i dostavu novog PIN-a (lozinke) za sertifikat za pravna lica (napomena: namenjen je pripadnicima pravnog lica ili državnog organa)
1.1
9
415

2

Zahtev za kupovinu PREPAID paketa vremenskih žigova za fizičko lice
2.1
43
73

3

Zahtev za izdavanje vremenskih žigova za pravno lice
1.3
10
682
 
Tabela 4. Korisnička uputstva Sertifikacionog tela Pošte
RB
Naslov dokumenta
Verzija
Word
Veličina
(KB)
PDF
Veličina
(KB)

1

Preuzimanje i instalisanje sertifikata ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte u Windows skladište sertifikata

1.6

Word

566

PDF

594

2

Instalisanje klijentskog softvera A.E.T. SafeSign i korišćenje smart kartica i USB tokena - sažeto uputstvo

1.8

Word

86

PDF

144

3

Instalisanje USB tokena Gemalto IDBridge K50 i klijentskog softvera A.E.T. SafeSign

1.3

Word

334

PDF

308

4

Razlozi zbog kojih se sertifikat korisnika ne kopira sa smart kartice ili USB tokena u Windows skladište sertifikata i predlozi za rešenje problema

2.2

Word

339

PDF

335

5

Podešavanje Web pretraživača Mozilla Firefox za korišćenje sertifikata na smart kartici ili USB tokenu na Windows računaru

1.4

Word

248

PDF

393

6

Kvalifikovano elektronsko potpisivanje i vremensko žigosanje PDF dokumenata korišćenjem aplikacije Adobe Reader DC

1.1

Word

656

PDF

557

7

Preuzimanje i instalisanje sertifikata ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte i softvera A.E.T. SafeSign za macOS

1.3

Word

1550

PDF

729

8

Podešavanje Web pretraživača Mozilla Firefox za macOS

1.1

Word

1270

PDF

652

9

Preuzimanje i instalisanje sertifikata ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte i softvera A.E.T. SafeSign za Linux

1.0

Word

1060

PDF

1050