Dokumentacija
     
 
Tabela 1. Zakoni i podzakonska akta
RB
Naslov dokumenta
PDF
Veličina
(KB)

1

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 94/2017 i 52/2021)

PDF

240

2

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju kvalifikovani elektronski sertifikati ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 34/2018 i 81/2018)

PDF

52

3

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 34/2018, 3/2020, 87/2020 i 64/2021)

PDF

137

4

Pravilnik o izdavanju vremenskog žiga ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 59/2019)

PDF

144

 
Tabela 2. Opšta interna pravila pružanja usluge sertifikacije Sertifikacionog tela Pošte
RB
Naslov dokumenta
Verzija
PDF
Veličina
(KB)

1

Opšti uslovi za pružanje usluge izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Opšti uslovi su objavljeni u "Službenom PTT glasniku", broj 1307, 7.1.2020. godine.

1.1

PDF

156

2

Politika sertifikacije Sertifikacionog tela Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd za kvalifikovane elektronske sertifikate sa novog sistema (Certificate Policy - CP). Politika sertifikacije je objavljena u "Službenom PTT glasniku", broj 1307, 7.1.2020. godine.

1.1

PDF

288

3

Praktična pravila pružanja usluge sertifikacije Sertifikacionog tela Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd za kvalifikovane elektronske sertifikate sa novog sistema (Certification Practices Statement - CPS). Praktična pravila su objavljena u "Službenom PTT glasniku", broj 1307, 7.1.2020. godine.

1.1

PDF

632

4

Opšti uslovi za pružanje usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd. Opšti uslovi su objavljeni u "Službenom PTT glasniku", broj 1379, 25.03.2021. godine.

1.0

PDF

256

5

Politika usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd (Time-Stamp Policy). Politika je objavljena u "Službenom PTT glasniku", broj 1379, 25.03.2021. godine.

1.0

PDF

232

6

Praktična pravila za pružanje usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd (Time-Stamp Practice Statement). Praktična pravila su objavljena u "Službenom PTT glasniku", broj 1379, 25.03.2021. godine.

1.0

PDF

412

 
Tabela 3. Zahtevi i Ugovori
RB
Naslov dokumenta
Verzija
Word
Veličina
(KB)
PDF
Veličina
(KB)

1

Zahtev za deblokadu smart kartice/USB tokena, izdavanje i dostavu novog PIN-a (lozinke) za sertifikat za pravna lica (napomena: namenjen je pripadnicima pravnog lica ili državnog organa)
1.2
9
93

2

Zahtev za kupovinu PREPAID paketa vremenskih žigova za fizičko lice
2.2
42
241

3

Zahtev za izdavanje vremenskih žigova za pravno lice
1.3
10
848
 
Tabela 4. Korisnička uputstva Sertifikacionog tela Pošte
RB
Naslov dokumenta
Verzija
PDF
Veličina
(KB)

1

Preuzimanje i instalisanje sertifikata ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte u Windows skladište sertifikata

1.6

PDF

704

2

Instalisanje klijentskog softvera A.E.T. SafeSign i korišćenje smart kartica i USB tokena - sažeto uputstvo

1.11

PDF

156

3

Instalisanje klijentskog softvera A.E.T. SafeSign i korišćenje smart kartica i USB tokena - detaljno

1.8

PDF

369

4

Razlozi zbog kojih se sertifikat korisnika ne kopira sa smart kartice ili USB tokena u Windows skladište sertifikata i predlozi za rešenje problema

2.5

PDF

387

5

Podešavanje Web pretraživača Mozilla Firefox za korišćenje sertifikata na smart kartici ili USB tokenu na Windows računaru

1.6

PDF

244

6

Kvalifikovano elektronsko potpisivanje i vremensko žigosanje PDF dokumenata korišćenjem aplikacije Adobe Reader DC

1.21

PDF

1403

7

Preuzimanje i instalisanje sertifikata ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte i softvera A.E.T. SafeSign za macOS

1.5

PDF

1310

8

Podešavanje Web pretraživača Mozilla Firefox za macOS

1.2

PDF

556

9

Preuzimanje i instalisanje sertifikata ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte i softvera A.E.T. SafeSign za Linux

1.3

PDF

830

10

Aktivacija QSCD kartica i tokena 

1.2

PDF

220

11

Podešavanje prikaza pečata u aplikaciji Adobe Reader DC

1.0

PDF

339