Plaćanje usluga
     
  FIZIČKO LICE uslugu izdavanja sertifikata/deblokade smart kartice ili USB tokena plaća isključivo nalogom za uplatu na kojem je uplatilac fizičko lice. Uplata se može izvršiti u pošti ili u banci, ili elektronskim putem korišćenjem usluge e-banking ili m-banking sa računa koji korisnik kao fizičko lice poseduje u banci.

PRAVNO LICE uslugu izdavanja sertifikata/deblokade smart kartice ili USB tokena plaća isključivo po predračunu koji izdaje Sertifikaciono telo Pošte i šalje ga elektronskim putem na adresu E-pošte navedene u postupku podnošenja zahteva za pravno lice.
Ukoliko je račun PRAVNOG LICA u blokadi potrebno je da se za svakog korisnika usluge podnese Zahtev za fizičko lice i plaćanje izvrši prema instrukcijama datim za FIZIČKO LICE.

Slanje predračuna pravnim licima putem eR pismaNOVO
Obaveštavamo Vas da je slanje predračuna za pravna lica sada omogućeno putem eR pisma (elektronsko registrovano pismo), nove usluge JP "Pošta Srbije".
Na adresu E- pošte koja je navedena u zahtevu, dobijate obaveštenje o novom eR pismu za neregistrovanog korisnika. U obaveštenju je sadržan link na koji treba da kliknete da biste preuzeli eR pismo i otvorili predračun, koji se nalazi u prilogu eR pisma.