Preuzimanje softvera
     
 
Softver dostupan za preuzimanje:
RB
Naziv softvera
Verzija
Veličina
Link

1

Instalacioni paket za sertifikate sa klijentskim softverom A.E.T. SafeSign za Windows 3.8.0.0 29,20 MB Preuzmi
2 A.E.T. SafeSign za Windows 3.8.0.0 27,90 MB Preuzmi
3 Instalacioni paket za sertifikate sa klijentskim softverom A.E.T. SafeSign za Linux 3.8.0.0 9,05 MB Preuzmi
4 Instalacioni paket za sertifikate sa klijentskim softverom A.E.T. SafeSign za macOS 3.7.1.0 27,50 MB Preuzmi
5 Time-Stamp klijent aplikacija Pošte
(napomena: pre korišćenja aplikacije neophodno je instalisati Microsoft .NET Framework 4)
1.3 623 KB Preuzmi
 
Napomena:
Obavezna je aktivacija QSCD kartica/tokena izdatih od 21.4.2021.godine.
Klijentski softver A.E.T. SafeSign je 64-bitni softver i može se koristiti isključivo na 64-bitnim operativnim sistemima
.
Klijentski softver A.E.T. SafeSign može da se koristi isključivo sa smart karticama i USB tokenima Sertifikacionog tela Pošte. Na računaru korisnika osim klijentskog softvera A.E.T. SafeSign, ne sme da bude instalisan klijentski softver (middleware) za rad sa smart karticama i USB tokenima bilo kog drugog sertifikacionog tela ili bilo koje banke, zbog moguće kolizije u radu.