PKI sistem i Sertifikaciono telo Pošte
     
  Javno preduzeće "Pošta Srbije" je izgradilo infrastrukturu javnih kriptografskih ključeva (Public Key Infrastructure - PKI) tj. PKI sistem i sertifikaciono telo (Certification Authority - CA) koje se zove Sertifikaciono telo Pošte. Elektronski sertifikati Sertifikacionog tela Pošte namenjeni su svim učesnicima elektronskog poslovanja u Republici Srbiji, i fizičkim i pravnim licima (državna uprava, lokalna samouprava, javne službe, preduzeća, banke, osiguravajuća društva, organizacije, institucije...).

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije upisalo je Javno preduzeće "Pošta Srbije" u Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja (datum upisa: 07.05.2018), za sledeće vrste kvalifikovanih usluga od poverenja:

  1. Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis,
  2. Izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat i
  3. Izdavanje kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova.
Rešenjem broj 345-01-398/2019-12 od 06.08.2019. godine, izdatim od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, utvrđeno je da je Sertifikaciono telo Pošte uskladilo svoje poslovanje sa odredbama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Obaveštenja:
14.1.2020. Od 15. januara 2020. godine stupili su na snagu nova Politika, Praktična pravila i Opšti uslovi za pružanje usluge izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Sa sadržajem ovih dokumenata možete da se upoznate na strani Dokumentacija.
Novim Praktičnim pravilima nije predviđena mogućnost produženja roka korišćenja sertifikata.
Po isteku roka korišćenja postojećeg sertifikata ne može da se izvrši produženje roka korišćenja, već je jedino moguće da se podnese zahtev za izdavanje novog sertifikata.
Postupak izdavanja novog kvalifikovanog elektronskog sertifikata je opisan ovde.
14.1.2020. Od 15. januara 2020. godine u ponudi je nova vrsta sertifikata - kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat. Detaljnije o postupku izdavanja možete pogledati ovde.
13.1.2016. Na Windows 10 mogu da se koriste elektronski sertifikati posle ažuriranja operativnog sistema (version 1511, build 10586.63 ili noviji). Provera Windows verzije može da se uradi komandom "winver".