Preuzimanje softvera
     
 
Softver dostupan za preuzimanje:
RB
Naziv softvera
Verzija
Veličina
Link

1

CD za sertifikate sa klijentskim softverom A.E.T. SafeSign za 32-bitni Windows 3.0.112 17,30 MB Preuzmi
2 CD za sertifikate sa klijentskim softverom A.E.T. SafeSign za 64-bitni Windows 3.0.112 14,40 MB Preuzmi
3 A.E.T. SafeSign za 32-bitni Windows 3.0.112 6,05 MB Preuzmi
4 A.E.T. SafeSign za 64-bitni Windows 3.0.112 9,24 MB Preuzmi
5 A.E.T. SafeSign za 32-bitni Windows XP SP3 3.0.93 6,12 MB Preuzmi
6 A.E.T. SafeSign za Linux     Traži
7 A.E.T. SafeSign za MAC OS X     Traži
8 Drajveri za čitač kartica Gemalto IDBridge CT30 (PC USB-TR)     Link
9 Drajveri za USB token Gemalto IDBridge K30 i K50 (USB Shell Token V2 i V3)     Link
10 Time-Stamp klijent aplikacija Pošte
(napomena: pre korišćenja aplikacije neophodno je instalisati Microsoft .NET Framework 4)
1.3 623 KB Preuzmi
11 Adobe Reader
(napomena: Adobe Reader 11.0.07 ili noviji može da se koristi za elektronsko potpisivanje i vremensko žigosanje PDF dokumenata prema uputstvu za Reader 11 ili Reader DC)
    Link
 
Napomena: Klijentski softver A.E.T. SafeSign može da se koristi isključivo sa smart karticama i USB tokenima Sertifikacionog tela Pošte. Na računaru korisnika osim klijentskog softvera A.E.T. SafeSign, ne sme da bude instalisan klijentski softver (middleware) za rad sa smart karticama i USB tokenima bilo kog drugog sertifikacionog tela ili bilo koje banke, zbog moguće kolizije u radu.