PKI sistem i Sertifikaciono telo Pošte
     
  Javno preduzeće "Pošta Srbije" je izgradilo infrastrukturu javnih kriptografskih ključeva (Public Key Infrastructure - PKI) tj. PKI sistem i sertifikaciono telo (Certification Authority - CA) koje se zove Sertifikaciono telo Pošte. Elektronski (digitalni) sertifikati Sertifikacionog tela Pošte namenjeni su svim učesnicima elektronskog poslovanja u Republici Srbiji, i fizičkim i pravnim licima (državna uprava, lokalna samouprava, javne službe, preduzeća, banke, osiguravajuća društva, organizacije, institucije,...).

Sertifikaciono telo Pošte je izgrađeno primenom rešenja kompanije Entrust, koja je svetski lider u oblasti PKI sistema, sertifikacionih tela i zaštite elektronskog poslovanja.

Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo upisalo je Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" - Sertifikaciono telo Pošte u Evidenciju sertifikacionih tela, pod rednim brojem 1, Rešenjem broj 345-01-00273/2008-01 od 26.5.2008. godine.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo upisalo je Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata, pod rednim brojem 1, Rešenjem broj 110-00-39/2008-01 od 15.12.2008. godine.

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva upisalo je Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" u Registar izdavalaca vremenskog žiga, Rešenjem broj 345-01-00283/2011-07 od 9.3.2012. godine.

Sertifikaciono telo Pošte je član Windows Root Certificate programa od septembra 2009. godine.

Obaveštenja:
13.1.2016. Na Windows 10 mogu da se koriste elektronski sertifikati posle ažuriranja operativnog sistema (version 1511, build 10586.63 ili noviji). Provera Windows verzije može da se uradi komandom "winver".
16.12.2015. Od 16.12.2015. godine korisnici popunjavaju Zahteve za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata isključivo elektronski preko Web formi kojima može da se pristupi sa Web strane "Postupak izdavanja sertifikata".