Dokumentacija
     
 
Tabela 1. Zakoni i podzakonska akta
RB
Naslov dokumenta
Verzija
Word
Veličina
(KB)
PDF
Veličina
(KB)

1

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 94/2017)

 

Word

22

PDF

122

2

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju kvalifikovani elektronski sertifikati ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)

 

Word

7

PDF

46

3

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)

 

Word

7

PDF

41

4

Pravilnik o izdavanju vremenskog žiga ("Sl. glasnik RS", br. 112/2009)  

Word

21

PDF

114

 
Tabela 2. Opšta interna pravila pružanja usluge sertifikacije Sertifikacionog tela Pošte
RB
Naslov dokumenta
Verzija
Word
Veličina
(KB)
PDF
Veličina
(KB)

1

Politika sertifikacije Sertifikacionog tela Javnog preduzeća "Pošta Srbije" za kvalifikovane elektronske sertifikate (Certificate Policy - CP). Politika sertifikacije je objavljena u "Službenom PTT glasniku", broj 908, 31.3.2014.godine.

 

Word

25

PDF

184

2

Praktična pravila pružanja usluge sertifikacije Sertifikacionog tela Javnog preduzeća "Pošta Srbije" za kvalifikovane elektronske sertifikate (Certification Practices Statement - CPS). Praktična pravila su objavljena u "Službenom PTT glasniku", broj 1125, 13.6.2017. godine.

 

Word

114

PDF

499

3

Politika izdavanja vremenskog žiga Javnog preduzeća "Pošta Srbije" kao izdavaoca vremenskog žiga (Time-Stamp Policy). Politika je objavljena u "Službenom PTT glasniku", broj 1019, 1.12.2015. godine.

 

Word

42

PDF

178

 
Tabela 3. Zahtevi i Ugovori
RB
Naslov dokumenta
Verzija
Word
Veličina
(KB)
PDF
Veličina
(KB)

1

Zahtev za izdavanje i produženje roka korišćenja kvalifikovanog elektronskog sertifikata (napomena: namenjen je fizičkim licima)
2.6
44
98

2

Zahtev za izdavanje i produženje roka korišćenja WEB elektronskog sertifikata (napomena: namenjen je fizičkim licima)
2.1
40
78

3

Zahtev za promenu statusa elektronskog sertifikata (napomena: namenjen je fizičkim licima i pripadnicima pravnog lica ili državnog organa)
2.4
14
80

4

Zahtev za deblokadu smart kartice/USB tokena, izdavanje i dostavu novog PIN-a (lozinke) za sertifikat (napomena: namenjen je fizičkim licima)
1.2
36
70

5

Zahtev za deblokadu smart kartice/USB tokena, izdavanje i dostavu novog PIN-a (lozinke) za sertifikat za pravna lica (napomena: namenjen je pripadnicima pravnog lica ili državnog organa)
1.0
9
416

6

Prilog Ugovora o pružanju usluga Sertifikacionog tela Pošte za kvalifikovane elektronske sertifikate
2.3
10
185

7

Prilog Ugovora o pružanju usluga Sertifikacionog tela Pošte za WEB elektronske sertifikate
1.2
12
80

8

Prilog Ugovora o pružanju usluga Sertifikacionog tela Pošte za TSA elektronske sertifikate
1.1
12
92

9

Zahtev za kupovinu PREPAID paketa vremenskih žigova za fizičko lice
2.1
43
73

10

Zahtev za izdavanje vremenskih žigova za pravno lice
1.3
10
682
 
Tabela 4. Korisnička uputstva Sertifikacionog tela Pošte
RB
Naslov dokumenta
Verzija
Word
Veličina
(KB)
PDF *
Veličina
(KB)

1

Preuzimanje i instalisanje sertifikata ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte u Microsoft Internet Explorer

1.4

Word

394

PDF

1094

2

Distribucija "Posta CA Root" sertifikata u Windows domenu

1.2

Word

151

PDF

511

3

Instalisanje klijentskog softvera A.E.T. SafeSign i korišćenje smart kartica i USB tokena - sažeto uputstvoVAŽNO

1.7

Word

111

PDF

159

4

Instalisanje USB tokena Gemalto IDBridge K30 ili K50 i klijentskog softvera A.E.T. SafeSign

1.2

Word

203

PDF

221

5

Razlozi zbog kojih se sertifikat korisnika ne kopira sa smart kartice ili USB tokena u skladište sertifikata Microsoft Internet Explorer-a i predlozi za rešenje problemaVAŽNO

2.1

Word

194

PDF

233

6

Podešavanje Web pretraživača Mozilla Firefox za korišćenje sertifikata na smart kartici ili USB tokenu na Windows računaru

1.2

Word

160

PDF

346

7

Omogućavanje pristupa CRL serverima Sertifikacionog tela Pošte iz računarske mreže korisnika sertifikataVAŽNO

2.0

Word

73

PDF

191

8

Proveravanje opozvanosti elektronskih sertifikata korišćenjem OCSP servisa Sertifikacionog tela Pošte

1.1

Word

145

PDF

196

9

Potpisivanje i šifrovanje elektronskih pisama korišćenjem aplikacije Microsoft Outlook

1.1

Word

353

PDF

547

10

Potpisivanje i šifrovanje elektronskih pisama korišćenjem aplikacije Microsoft Outlook Express

1.1

Word

508

PDF

716

11

Potpisivanje Microsoft Office datoteka korišćenjem aplikacija Microsoft Office 2007

1.0

Word

573

PDF

1399

12

Potpisivanje Microsoft Office datoteka korišćenjem aplikacija Microsoft Office 2010

1.0

Word

188

PDF

563

13

Kvalifikovano elektronsko potpisivanje i vremensko žigosanje PDF dokumenata korišćenjem aplikacije Adobe Reader 11.0.10NOVO

1.0

Word

460

PDF

411

14

Kvalifikovano elektronsko potpisivanje i vremensko žigosanje PDF dokumenata korišćenjem aplikacije Adobe Reader DCNOVO

1.0

Word

460

PDF

411

15

Potpisivanje OpenOffice datoteka korišćenjem aplikacija OpenOffice

1.1

Word

196

PDF

562

16

Pristup Portalu Poreske uprave korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata

1.3

Word

104

PDF

346

17

Preuzimanje i instalisanje sertifikata ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte u Android skladište sertifikata

1.1

Word

151

PDF

261

 

* Uputstvo za uspešno verifikovanje potpisanog PDF dokumenta u aplikaciji Adobe Acrobat ili Reader 7 ili novijoj na Windows računaru:
1. Instalisati sertifikat "Posta CA Root" u skladište sertifikata Microsoft Internet Explorer-a, ako on prethodno nije instalisan.
2. U aplikaciji Adobe Acrobat ili Reader podesiti da se verifikovanje potpisa radi u trenutku potpisivanja (Time at which the signature was created) i podesiti integraciju sa skladištem sertifikata Microsoft Internet Explorer-a (Windows Integration).
3. Zatvoriti aplikaciju Adobe Acrobat ili Reader, pa otvoriti potpisan PDF dokument.