Cenovnik
     
 
Tabela 1. Kvalifikovani elektronski sertifikati (u cenama je sadržan porez)
RB
Vrsta sertifikata
Broj sertifikata
Cena po sertifikatu (u dinarima), za period korišćenja sertifikata od ...
1 godine
2 godine
3 godine
4 godine
5 godina
1
Kvalifikovani elektronski sertifikat na USB tokenu
1
3275,00
3450,00
3715,00
4060,00
4495,00
2
Kvalifikovani elektronski sertifikat na smart kartici i čitač
1
3325,00
3500,00
3765,00
4110,00
4545,00
3
Kvalifikovani elektronski sertifikat na smart kartici
1
2680,00
2855,00
3120,00
3465,00
3905,00
4
Kvalifikovani elektronski sertifikat (bez medija) *
1
1180,00
1355,00
1620,00
1965,00
2400,00
 
* Kvalifikovani elektronski sertifikat ne može da se naruči bez medija tj. bez USB tokena ili smart kartice. Prikazane cene za kvalifikovani elektronski sertifikat bez medija se primenjuju u slučaju kada je korisnik prethodno nabavio sertifikat na USB tokenu ili smart kartici sa rokom korišćenja koji je manji od pet (5) godina, a pre isteka roka korišćenja sertifikata korisnik podnese Zahtev za produženje roka korišćenja sertifikata.
 
Tabela 2. Elektronski sertifikati (u cenama je sadržan porez)
RB
Vrsta sertifikata
Broj sertifikata
Cena po sertifikatu (u dinarima), za period korišćenja sertifikata od ...
1 godine
2 godine
3 godine
4 godine
5 godina
1
WEB elektronski sertifikat na USB tokenu
1
2795,00
2845,00
2945,00
3095,00
3295,00
2
WEB elektronski sertifikat na smart kartici i čitač
1
2845,00
2895,00
2995,00
3145,00
3345,00
3
WEB elektronski sertifikat na smart kartici
1
2205,00
2255,00
2355,00
2505,00
2705,00
4
WEB elektronski sertifikat (bez medija) *
1
805,00
855,00
955,00
1105,00
1305,00
 

* WEB elektronski sertifikat ne može da se naruči bez medija tj. bez USB tokena ili smart kartice. Prikazane cene za WEB elektronski sertifikat bez medija se primenjuju u slučaju kada je korisnik prethodno nabavio sertifikat na USB tokenu ili smart kartici sa rokom korišćenja koji je manji od pet (5) godina, a pre isteka roka korišćenja sertifikata korisnik podnese Zahtev za produženje roka korišćenja sertifikata.

Napomena: Sertifikat može da se naruči za korišćenje u periodu od jedne (1) do pet (5) godina (rok koršćenja sertifikata), pri čemu je rok važnosti svakog izdatog sertifikata pet (5) godina. Posle isteka roka korišćenja sertifikata, moguće je podneti Zahtev za produženje roka korišćenja sertifikata, maksimalno do roka važnosti sertifikata.

 
Tabela 3. SER elektronski sertifikat (u cenama je sadržan porez)
RB
Vrsta sertifikata
Broj sertifikata
Cena po sertifikatu (u dinarima), za period korišćenja sertifikata od ...
1 godine
2 godine
3 godine
4 godine
5 godina
1
SER elektronski sertifikat za elektronsko potpisivanje 1
12000,00
24000,00
36000,00
48000,00
60000,00
 
Tabela 4. TSA elektronski sertifikat za Timestamp server (u ceni je sadržan porez)
RB
Vrsta sertifikata
Broj sertifikata
Cena po sertifikatu (u dinarima), za period korišćenja sertifikata od 5 godina
1
TSA elektronski sertifikat za Timestamp server 1
6000,00
 
Tabela 5. Vremenski žig sa PREPAID modelom naplate (cene su u dinarima i u njima je sadržan porez)
Model naplate
Broj žigova u paketu
Pojedinačna cena žiga
Cena Paketa
PREPAID
200
8,00
1.600,00
500
7,00
3.500,00
1.000
6,00
6.000,00
5.000
5,00
25.000,00
10.000
4,00
40.000,00
 
Svi PREPAID paketi imaju vremensko ograničenje od jedne (1) godine, od dana aktivacije paketa.
 
Tabela 6. Vremenski žig sa POSTPAID modelom naplate (cene su u dinarima i u njima je sadržan porez)
Model naplate
Granice opsega
Pojedinačna cena žiga
Minimalni mesečni iznos za naplatu
POSTPAID
od 0 do 1.000
 
4.000,00
od 1.001 do 5.000
4,00
prema potrošnji
od 5.001 do 10.000
3,00
prema potrošnji
od 10.001 do 50.000
2,00
prema potrošnji
od 50.001 do 100.000
1,50
prema potrošnji
od 100.001 do 200.000
1,00
prema potrošnji
od 200.001 do 500.000
0,80
prema potrošnji
preko 500.000
0,60
prema potrošnji
 
Napomena za sve modele naplate vremenskih žigova: U cenu za pravno lice uračunato je otvaranje jednog administratorskog naloga koji ima mogućnost da kreira korisničke naloge za zaposlene iz svog pravnog lica ili jednog korisničkog naloga. Otvaranje dodatnih administratorskih ili korisničkih naloga od strane zaposlenih iz Sertifikacionog tela Pošte, naplaćuje se po ceni od 100,00 dinara po jednom nalogu.
 
Tabela 7. Dodatne usluge (u ceni je sadržan porez)
RB
Usluga
Broj usluga
Cena po jedinici usluge (u dinarima)
1
Deblokada smart kartice/USB tokena, izdavanje i dostava nove lozinke 1
360,00