Kontakti
     
  Javno preduzeće "Pošta Srbije"
ul. Takovska 2, 11000 Beograd, Srbija

Sertifikaciono telo Pošte
ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd, Srbija
Faks: 011/3651-412

Kontakt centar: 011/3607-755

Pravnik i ostali zaposleni zaduženi za Ugovore:
maja.trudic@posta.rs, marko.sajic@posta.rs, cepp@posta.rs

Zaposleni koji izdaju Predračune i Račune:
naplatasertifikata@posta.rs

Marketing i prodaja:
cepp@posta.rs

Tehnička podrška:
ca-podrska@ca.posta.rs
Telefon: 011/3607-755

Prihvatanje Zahteva za promenu statusa elektronskog sertifikata:
ca@ca.posta.rs

Telefon: 011/3607-755