Deblokada smart kartice ili USB tokena, izdavanje i dostava nove lozinke
     
  Smart kartica ili USB token se blokira posle pet (5) uzastopno pogrešno unetih lozinki, u kom slučaju je nemoguće koristiti elektronski sertifikat koji se nalazi na smart kartici ili USB tokenu (PIN Status = LOCKED). Deblokada je postupak kojim se smart kartica ili USB token osposobljava za korišćenje i izdaje nova lozinka. Deblokada se vrši u prostorijama Sertifikacionog tela Pošte u Beogradu, uz fizičko prisustvo blokirane smart kartice ili USB tokena. Deblokada se radi uz naknadu.

Postupak deblokade smart kartice ili USB tokena se sastoji od sledećih koraka:

  1. Korisnik na adresu Sertifikacionog tela Pošte (ul. Katićeva 14-18, 11000 Beograd) dostavlja:
    • Popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za deblokadu smart kartice/USB tokena, izdavanje i dostavu novog PIN-a (lozinke) za sertifikat.
    • Blokiranu smart karticu ili USB token.
    • Kopiju uplatnice ("Nalog za uplatu") kao dokaz o izvršenoj uplati naknade.
  2. Sertifikaciono telo Pošte na osnovu primljenog Zahteva vrši deblokadu smart kartice ili USB tokena i izdaje novu lozinku.
  3. Uručenje deblokirane smart kartice ili USB tokena korisniku vrši Post Express kurirska služba Pošte Srbije. Korisniku se nova lozinka smart kartice/USB tokena dostavlja posebnom pošiljkom.
Za rad sa deblokiranom smart karticom ili USB tokenom može da se koristi samo nova lozinka. Korišćenje stare lozinke dovodi do ponovne blokade smart kartice ili USB tokena.