Rezultat provere ispravnosti instalacije sertifikata:

Prijavljivanje elektronskim sertifikatom nije uspešno.


Razlozi neuspešne prijave mogu da budu sledeći:
Ukoliko ste proverili gore navedene razloge, na osnovu uputstva za rešavanje problema koje možete videti ovde, a i dalje ne uspevate da se uspešno prijavite pomoću elektronskog sertifikata, molimo Vas da nam na adresu elektronske pošte ca-podrska@ca.posta.rs pošaljete kratak opis problema, sliku ekrana sa greškom (screenshoot) i da navedete sledeće podatke: