Pošta Srbije

Sertifikaciono telo Pošte

Centar za elektronsko poslovanje Pošte - CePP


 
PKI sistem i Sertifikaciono telo Pošte
Dokumentacija
Elektronski sertifikati
Mediji za elektronske sertifikate
Postupak izdavanja sertifikata
Deblokada smart kartice ili USB tokena
Sertifikati CA servera
Linkovi
Preuzimanje softvera
Vremenski žigovi
Cenovnik
Kontakti
English (Summary)
 

 

 

 

 
PKI sistem i Sertifikaciono telo Pošte


Javno preduzeće "Pošta Srbije" je izgradilo infrastrukturu javnih kriptografskih ključeva (Public Key Infrastructure - PKI) tj. PKI sistem i sertifikaciono telo (Certification Authority - CA) koje se zove Sertifikaciono telo Pošte. Elektronski (digitalni) sertifikati Sertifikacionog tela Pošte namenjeni su svim učesnicima elektronskog poslovanja u Republici Srbiji, i fizičkim i pravnim licima (državna uprava, lokalna samouprava, javne službe, preduzeća, banke, osiguravajuća društva, organizacije, institucije,...).

Sertifikaciono telo Pošte je izgrađeno primenom rešenja kompanije Entrust, koja je svetski lider u oblasti PKI sistema, sertifikacionih tela i zaštite elektronskog poslovanja.

Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo upisalo je Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" - Sertifikaciono telo Pošte u Evidenciju sertifikacionih tela, pod rednim brojem 1, Rešenjem broj 345-01-00273/2008-01 od 26.5.2008. godine.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo upisalo je Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata, pod rednim brojem 1, Rešenjem broj 110-00-39/2008-01 od 15.12.2008. godine.

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva upisalo je Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" u Registar izdavalaca vremenskog žiga, Rešenjem broj 345-01-00283/2011-07 od 9.3.2012. godine.

Sertifikaciono telo Pošte je član Windows Root Certificate programa od septembra 2009. godine.

Novosti:
  • 2015.
  • 2014.
  • 2013.
  • 2012.
  • 2011.
  • 2010.
  • 2009.
  • 2008.
6.10.2015. Autorski rad "Elektronsko potpisivanje dokumenata koji se pridružuju elektronskim finansijskim izveštajima" autora iz Pošte, biće prezentovan 2.12.2015. na simpozijumu PosTel na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.
7.4.2015. Dokument "Korišćenje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u APR FI aplikaciji" može da se preuzme ovde.
24.2.2015. Sertifikaciono telo Pošte je od 24.2.2015. počelo da izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate koji ne sadrže JMBG, a koji su pre svega namenjeni strancima koji imaju potrebe da koriste elektronske servise Agencije za privredne registre (APR), a nisu u mogućnosti da pribave JMBG. Sertifikaciono telo Pošte uručuje kvalifikovane elektronske sertifikate strancima samo na teritoriji Republike Srbije.
3.12.2014. Autorski rad "Aplikacija za registrovanje korisnika elektronskih sertifikata Sertifikacionog tela Pošte" autora iz Pošte, prezentovan je 3.12.2014. na simpozijumu PosTel na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.
1.9.2014. Adobe Reader 11.0.07 ili noviji može da se koristi za elektronsko potpisivanje i vremensko žigosanje PDF dokumenata.
16.5.2014. Predstavnik Pošte održao je prezentaciju "Korišćenje besplatnog softvera za kancelarijsko poslovanje (OpenOffice, Mozilla Thunderbird i JSignPdf) koji omogućava elektronsko potpisivanje" dana 16.5.2014. na savetovanju "Uvođenje softvera otvorenog koda u korisničko okruženje - iskustva i izazovi" u Narodnoj banci Srbije u Beogradu.
7.4.2014. Prema obaveštenju Poreske uprave od 4.4.2014. godine, banke za potpisivanje SOAP poruka mogu da koriste serverski sertifikat "SER sertifikat za elektronsko potpisivanje".
Eventualna pitanja poslati na adresu: ca-podrska@ca.posta.rs.
6.1.2014. Elektronski sertifikati izdati posle 1.1.2014. sadrže polje "Authority Information Access" u kome postoji adresa OCSP servera. Novi "Policy Identifier" kvalifikovanih elektronskih sertifikata je 1.3.6.1.4.1.15672.10.132.1.0.
3.12.2013. Autorski rad "Time-Stamp klijent aplikacija i testni TSA server Pošte Srbije" autora iz Pošte, prezentovan je 3.12.2013. na simpozijumu PosTel na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.
19.6.2013. Predstavnik Pošte održao je prezentacije "PKI i TSA sistem Pošte" i "Proveravanje opozvanosti elektronskih sertifikata korišćenjem OCSP servisa" dana 19.6.2013. na konferenciji BISEC u Beogradu.
13.6.2013. Autorski rad "Karakteristike nekih klijentskih aplikacija koje podržavaju proveru opozvanosti sertifikata preko OCSP protokola" autora iz Pošte, prezentovan je 13.6.2013. na konferenciji Infotech u Aranđelovcu.
20.2.2013. Predstavnici Pošte prisustvovali su obuci knjigovodstvenih agencija za podnošenje PDV prijava elektronskim putem, koja je održana 20.2.2013. u Poreskoj upravi u Beogradu.
5.12.2012. Autorski rad "Aplikacija za naplatu i evidentiranje izdatih vremenskih žigova Sertifikacionog tela Pošte" autora iz PTT-a, prezentovan je 5.12.2012. na simpozijumu PosTel na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.
15.11.2012. Predstavnik PTT-a održao je prezentaciju "Elektronsko potpisivanje i vremensko žigosanje u aplikaciji Pošte za potpisivanje popisnih lista računopolagača" dana 15.11.2012. na konferenciji Smart e-Government u Beogradu.
30.5.2012. Predstavnik PTT-a održao je prezentaciju "Portal za pregled Time-Stamp profila korisnika i izdatih vremenskih žigova Sertifikacionog tela Pošte" dana 30.5.2012. na konferenciji Infotech u Vrnjačkoj Banji.
2.11.2011. Predstavnik PTT-a održao je prezentaciju "Vremenski žigovi Sertifikacionog tela Pošte" dana 25.10.2011. na konferenciji IS DOS u Beogradu i 2.11.2011. na konferenciji Smart e-Government u Beogradu.
14.4.2011. Predstavnik PTT-a održao je prezentaciju "Primena elektronskog potpisivanja i vremenskog žigosanja dokumenata" dana 13.4.2011. na savetovanju "Compliance funkcija u bankama" na Paliću i 14.4.2011. na konferenciji Technobank u Beogradu.
14.2.2011. PTT omogućava pravnim licima koja planiraju uvođenje elektronskih ID kartica (službenih legitimacija) za svoje zaposlene, da im na kontaktni čip ID kartica upiše elektronske sertifikate, s tim što kontaktni čip mora da bude u skladu sa tehničkom specifikacijom PTT-a.
10.8.2010. Državni organi i organizacije podnose zahteve za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata za odgovorne osobe za rad na Portalu eUprave isključivo posredstvom Uprave za Digitalnu agendu.
10.8.2010. Opštine podnose zahteve za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata za matičare i informatičare isključivo posredstvom Ministarstva pravde i državne uprave.
19.7.2010. Korisnici koji žele da potpisuju Microsoft Office 2010 datoteke na Windows 7 računarima moraju da imaju instalisan klijentski softver A.E.T. SafeSign 3.0.40. ili noviji.
28.1.2010. Od 27.1.2010. godine elektronski sertifikati se izdaju sa RSA ključevima dužine 2048 bita. Novi "Policy Identifier" kvalifikovanih elektronskih sertifikata je 1.3.6.1.4.1.15672.10.122.1.0.
22.12.2009. Zaposleni PTT-a koji su realizovali projekat "Kvalifikovani elektronski sertifikati Sertifikacionog tela Pošte", dobili su 22.12.2009. prestižnu godišnju nagradu Diskobolos 2009 u kategoriji Društvene delatnosti, koju dodeljuje Jedinstveni informatički savez Srbije (JISA).
8.10.2009. PTT je za svoje korisnike obezbedio klijentski softver A.E.T. SafeSign 3.0.33 koji ima sledeće nove funkcionalnosti: mogućnost instalisanja na Windows 7 i Windows 2008 serveru, mogućnost prikazivanja poruka i opcija ćirilicom i brisanja keširanih podataka sa Token Administration Utility (TAU).
24.9.2009. Sertifikat ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte ("Posta CA Root") objavljen je u Windows Root Update paketu (KB931125).
23.6.2009. Prema obaveštenju iz kompanije Microsoft (Redmond, USA), sertifikat ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte ("Posta CA Root") biće bistribuiran u okviru sledećeg Windows Root Update, koji je planiran za septembar-oktobar 2009. godine.
6.5.2009. Kvalifikovani elektronski sertifikati osim na Windows računarima, mogu da se koriste na Linux (Debian 4.0, Ubuntu 8.04, Fedora 9, FreeBSD 6.1, OpenSuSE 11.0 i SuSe Desktop Enterprise Edition 10 sp2) i MAC (MAC OS X 10.4 i 10.5) računarima, jer je PTT obezbedio klijentski softver A.E.T. SafeSign za navedene operativne sisteme.
29.4.2009. Prema pozivu Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, predstavnici PTT-a su prisustvovali okruglom stolu FESA foruma (Forum of European Supervisory Authorities for Electronic Signatures) koji je održan 29.4.2009. u Beogradu.
6.2.2009. PTT je prvi veliki poreski obveznik koji je poslao poresku prijavu elektronskim putem korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata, što je urađeno 6.2.2009. Poreska uprava je prva institucija u Srbiji koja je omogućila prijavu korisnika na Web servis korišćenjem kvalifikovanih elektronskih sertifikata.
19.12.2008. U holu Glavne pošte u Beogradu, 19. decembra 2008. godine, premijer Republike Srbije, dr Mirko Cvetković i ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo, Jasna Matić, preuzeli su prve kvalifikovane elektronske sertifikate za kvalifikovani elektronski potpis od JP PTT saobraćaja "Srbija", koje je prvo registrovano sertifikaciono telo u Srbiji.
17.12.2008. Autorski rad "Operacije za promenu statusa elektronskih sertifikata Sertifikacionog tela Pošte" autora iz PTT-a, prezentovan je 17.12.2008. na simpozijumu PosTel na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.
27.11.2008. Autorski rad "Profil kvalifikovanog elektronskog sertifikata" autora iz PTT-a, prezentovan je 27.11.2008. na konferenciji TELFOR u Beogradu.